ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่2/2560

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่2/2560 ระหว่างวันที่ 17 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

กลุ่มเป้าหมายผู้เสพยาเสพติดตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 108/2557 จำนวน 76 คน  โดยวัตถุประสงค์เพื่อรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย

จิตใจผู้เสพยาเสพติดให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับทัศนคติกลับไปเป็นคนดีของสังคม

โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่1/2560

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่1/2560 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2560 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2 จำนวน ผู้เข้ารับการบำบัด 74 คน

 

 
พิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา" รุ่นที่ 5/2559
 
พิธีปิดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา" รุ่นที่4/2559

วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สมัย คำชมภู นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด " ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา" รุ่นที่ 4/2559 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

 
โครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา" รุ่นที่ 4/2558

วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดรักาาผู้เสพยาเสพติด "ศุนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา" รุ่นที่ 4/2559 มีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวนทั้นสิ้น 65 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจผู้เสพยาเสพติดให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับทัศนคติกลับไปเป็นคนดีของสังคม

 
การฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนแกนนำป้องกันยาเสพติดหลักสูตร “ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ 2

ศอ.ปส.จ.พะเยา ได้จัดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนแกนนำป้องกันยาเสพติดหลักสูตร ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติดรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2559 ณ วัดป่าฝาง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จำนวน 86 คน โดยมีนักเรียนที่เข้ารับการอบรมฯ จากโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียน พะเยาประสาธน์วิทย์

วันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ปลัดจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนแกนนำป้องกันยาเสพติดหลักสูตร ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติดรุ่นที่ 2

 
การฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนแกนนำป้องกันยาเสพติดหลักสูตร “ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ 1

ศอ.ปส.จ.พะเยา ได้จัดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนแกนนำป้องกันยาเสพติดหลักสูตร ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติดรุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดห้วยบง

ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ปลัดจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนแกนนำป้องกัน

ยาเสพติดหลักสูตร ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติดรุ่นที่ 1

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป