ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา
การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560

การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน  วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00 เป็นต้นไป

กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “วิ่งเพื่อพอ ตอตานยาเสพติด” ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.00 น. จุดปล่อยตัวบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง วิ่งผ่านสี่แยกประตูเหล็ก-ตลาดพะเยาอาเขต-สี่แยกประตูชัย(เลี้ยวซ้าย)-สี่แยกป่าแดง(เลี้ยวขวา)-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว-แยกสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(เลี้ยวซ้าย)-สำนักงานศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย-แยกศูนย์เครื่องกล อบจ.(เลี้ยวซ้าย)-เข้าเส้นชัยหน้าวิทยาลัยเทคนิคพะเยา รวมระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

(1) ประเภทการแข่งขัน

- ประเภทที่ 1 อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง

- ประเภทที่ 2 อายุ 13 – 15 ปี ชาย/หญิง

- ประเภทที่ 3 อายุ 16 – 19 ปี ชาย/หญิง

- ประเภทที่ 4 รุ่นอายุ 20 - 45 ปี ชาย/หญิง

 

- ประเภทที่ 5 รุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง

2) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

- สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา สนามกีฬาจังหวัดพะเยา (เอกสาร 2)

 

- เจ้าหน้าที่ รับรายงานตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

เวลา 05.00 - 06.00 น.

- ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธีเดินทางถึงเวทีปล่อยตัวการ

แข่งขัน เวลา 06.30 น.

- ปลัดจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน เวลา 06.45 น.

- ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมฯ เวลา 06.50 น.

- ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันฯ เวลา 07.00 น.

- ผู้แข่งขันฯ เข้าเส้นชัย ณ หน้าวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ครบทุกคน

เวลาประมาณ 09.00 น.

(3) รางวัล

 

- ที่ 1 ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท

- ที่ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 500 บาท

- ที่ 3 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 300 บาท

 

- ที่ 4 – ที่ 10 เกียรติบัตร

 

 

 
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่3/2560

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่3/2560 ระหว่างวันที่ 13-24 มีนาคม 2560 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามประกาศ คสช.ที่ 108/2557 จำนวน 49 คน

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

 
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่2/2560

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่2/2560 ระหว่างวันที่ 17 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

กลุ่มเป้าหมายผู้เสพยาเสพติดตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 108/2557 จำนวน 76 คน  โดยวัตถุประสงค์เพื่อรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย

จิตใจผู้เสพยาเสพติดให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับทัศนคติกลับไปเป็นคนดีของสังคม

โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่1/2560

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่1/2560 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2560 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2 จำนวน ผู้เข้ารับการบำบัด 74 คน

 

 
พิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา" รุ่นที่ 5/2559
 
พิธีปิดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา" รุ่นที่4/2559

วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สมัย คำชมภู นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด " ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา" รุ่นที่ 4/2559 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

 
โครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา" รุ่นที่ 4/2558

วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดรักาาผู้เสพยาเสพติด "ศุนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา" รุ่นที่ 4/2559 มีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวนทั้นสิ้น 65 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจผู้เสพยาเสพติดให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับทัศนคติกลับไปเป็นคนดีของสังคม

 
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป