ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา
โครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 3

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเปิดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 3/2559

 

 
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ประจำเดือน มกราคม (ศอ.ปส.จ.พย)

วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ประจำเดือน มกราคม (ศอ.ปส.จ.พย)

 
พิธีปิดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2/2559

วันที่ 25 มกราคม 2559 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา" รุ้นที่2/2559 ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติดตามประกาศ คสช.ฉบับที่108/2559 จากทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา รวม 76 คน

 
ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2/2559

วันที่ 12 มกราคม 2559 นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2 / 2559 ตั้งแต่วันที่ 1125 มกราคม 2559  ณ กองร้อยอาสารักดินแดนจังหวัดพะเยา ที่ 2 ยอดผู้เข้าโครงการ ยอดรวม 74 คน  วัตถุประสงค์เพื่อรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจผู้เสพติดให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับทัศนคติให้กลับไปเป็นคนดีของสังคมไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก

 

 
โครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา"รุ่นที่ 1

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด "ศุนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา" รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 8-22 ธันวาคม 2558 กลุ่มเป้าหมายผู้เสพยาเสพติดตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2558 จำนวน 108 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจผู้เสพยาเสพติดให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับทัศนคติกลับไปเป็นคนดีของสังคม ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก

 
บุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558

                          นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคล ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นผู้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดพะเยา ที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งส่วนราชการและภาคประชาชนภายใต้แนวคิด “บ้านสวยงามนามพะเยา”

 
โครงการฝึกอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) รุ่นที่ 5

        วันที่30มิ.ย.58เวลา 14.00 น. นายสรธร  สันทัด ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด พะเยาที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน  58  คน โดยมีนายประกอบ ยอดยา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดพะเยากล่าวรายงาน

 

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป