ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
การอบรมโครงการ “ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ ๑

การอบรมโครงการ “ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ ๑

ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดี ที่  ๑๓ – วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม  ๒๕๕๕

ณ วัดห้วยบง  ตำบลแม่ปืม  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยาโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยาร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  ได้จัดทำโครงการ “ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่  ๑  ให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  จำนวน 150 คน ชาย 101 คน หญิง 49 คน

 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป