ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ (มาตรฐานใหม่ จังหวัดพะเยา

ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ (มาตรฐานใหม่) จังหวัดพะเยา

ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 19 -29 ธันวาคม 2557  ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ผู้เข้ารับการบำบัดสมัครใจ จำนวน 105 คน

โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เรืออากาศตรีสุวิชา  แก้วมณี เป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธีในครั้งนี้

 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป