ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                                วันที่ 19 มีนาคม 2558                              

ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 

 

 

โดยมีนายอภินันท์  ซื่อธานุวงศ์  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการตรวจติดตามในครั้งนี้

 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป