ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) รุ่นที่ 5

        วันที่30มิ.ย.58เวลา 14.00 น. นายสรธร  สันทัด ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด พะเยาที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน  58  คน โดยมีนายประกอบ ยอดยา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดพะเยากล่าวรายงาน

 

 

 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป