ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
บุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558

                          นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคล ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นผู้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดพะเยา ที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งส่วนราชการและภาคประชาชนภายใต้แนวคิด “บ้านสวยงามนามพะเยา”

 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป