ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
โครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา"รุ่นที่ 1

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด "ศุนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา" รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 8-22 ธันวาคม 2558 กลุ่มเป้าหมายผู้เสพยาเสพติดตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2558 จำนวน 108 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจผู้เสพยาเสพติดให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับทัศนคติกลับไปเป็นคนดีของสังคม ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก

 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป