ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2/2559

วันที่ 12 มกราคม 2559 นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2 / 2559 ตั้งแต่วันที่ 1125 มกราคม 2559  ณ กองร้อยอาสารักดินแดนจังหวัดพะเยา ที่ 2 ยอดผู้เข้าโครงการ ยอดรวม 74 คน  วัตถุประสงค์เพื่อรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจผู้เสพติดให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับทัศนคติให้กลับไปเป็นคนดีของสังคมไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก

 

 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป