ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
พิธีปิดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 3/2559

 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สมัย  คำชมภู นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 3/2559  และมีการบันทึก ข้อตกลง การร่วมมือ แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพะเยา เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด โดยมีข้อตกลงร่วมกัน

 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป