ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
การฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนแกนนำป้องกันยาเสพติดหลักสูตร “ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ 2

ศอ.ปส.จ.พะเยา ได้จัดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนแกนนำป้องกันยาเสพติดหลักสูตร ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติดรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2559 ณ วัดป่าฝาง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จำนวน 86 คน โดยมีนักเรียนที่เข้ารับการอบรมฯ จากโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียน พะเยาประสาธน์วิทย์

วันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ปลัดจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนแกนนำป้องกันยาเสพติดหลักสูตร ต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติดรุ่นที่ 2

 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป