ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
พิธีปิดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา" รุ่นที่4/2559

วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สมัย คำชมภู นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด " ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา" รุ่นที่ 4/2559 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป