ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่2/2560

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่2/2560 ระหว่างวันที่ 17 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

กลุ่มเป้าหมายผู้เสพยาเสพติดตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 108/2557 จำนวน 76 คน  โดยวัตถุประสงค์เพื่อรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย

จิตใจผู้เสพยาเสพติดให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับทัศนคติกลับไปเป็นคนดีของสังคม

โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป