ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่3/2560

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่3/2560 ระหว่างวันที่ 13-24 มีนาคม 2560 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามประกาศ คสช.ที่ 108/2557 จำนวน 49 คน

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป