ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560

การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน  วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00 เป็นต้นไป

กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “วิ่งเพื่อพอ ตอตานยาเสพติด” ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.00 น. จุดปล่อยตัวบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง วิ่งผ่านสี่แยกประตูเหล็ก-ตลาดพะเยาอาเขต-สี่แยกประตูชัย(เลี้ยวซ้าย)-สี่แยกป่าแดง(เลี้ยวขวา)-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว-แยกสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(เลี้ยวซ้าย)-สำนักงานศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย-แยกศูนย์เครื่องกล อบจ.(เลี้ยวซ้าย)-เข้าเส้นชัยหน้าวิทยาลัยเทคนิคพะเยา รวมระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

(1) ประเภทการแข่งขัน

- ประเภทที่ 1 อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง

- ประเภทที่ 2 อายุ 13 – 15 ปี ชาย/หญิง

- ประเภทที่ 3 อายุ 16 – 19 ปี ชาย/หญิง

- ประเภทที่ 4 รุ่นอายุ 20 - 45 ปี ชาย/หญิง

 

- ประเภทที่ 5 รุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง

2) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

- สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา สนามกีฬาจังหวัดพะเยา (เอกสาร 2)

 

- เจ้าหน้าที่ รับรายงานตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

เวลา 05.00 - 06.00 น.

- ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธีเดินทางถึงเวทีปล่อยตัวการ

แข่งขัน เวลา 06.30 น.

- ปลัดจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน เวลา 06.45 น.

- ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมฯ เวลา 06.50 น.

- ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันฯ เวลา 07.00 น.

- ผู้แข่งขันฯ เข้าเส้นชัย ณ หน้าวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ครบทุกคน

เวลาประมาณ 09.00 น.

(3) รางวัล

 

- ที่ 1 ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท

- ที่ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 500 บาท

- ที่ 3 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 300 บาท

 

- ที่ 4 – ที่ 10 เกียรติบัตร

 

 

 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป