ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
การจัดกิจกรรมณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

การจัดกิจกรรมณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560

26 มิถุนายน 2560

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 “ทําดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันตอตานยาเสพติดโลก
- วิ่งมินิมาราธอน “วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด” จุดปล่อยตัวบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง เข้าเส้นชัยหน้าวิทยาลัยเทคนิคพะเยา รวมระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
- กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ณ หอประวิทยาลัยเทคนิคพะเยา


โดยมี นายประจญ  ปรัชญ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ

 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป