ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2561

 

 

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

โดยนายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป