ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา


(ศตส.จ.พะเยา)


ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา กลุ่มงานความมั่นคง
ศาลากลางจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
56000
054449597
054449651
054449597
pongkanpayao@hotmail.com , pk_phayao@hotmail.com
http://www.drugphayao.com


ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา (ศอ.ปส.จ.พะเยา)

ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา กลุ่มงานความมั่นคง

ศาลากลางจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

 

Get directions

From :  or 

To      :  or