ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา
    Display  # 
Gallery Description
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิ.ย.)จังหวัดพะเยา ประจำปี 2554
จับกุมยาบ้า ๗๒,๐๐๐ เม็ด และยาไอซ์ ๒ กิโลกรัม การจับกุมคดียาเสพติดบริเวนด่านตรวจยานพาห...
การแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติด อ.ภูกามยาว โครงการแข่งขันกีฬา ศตส.จ.พย. ร่วมกับ ศตส.อ. แล...
การประชุม ศปส.จ.พะเยา
ศปส.จ.พะเยา การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาสังคม
ฝึกอบรมเครือข่ายการข่าว
ต้นกล้าคุณธรรม นำชีวิตห่างไกลยาเสพติด
การแข่งขันกีฬาเชื่อความสัมพันธ์ ศตส.จ.ร่วมกับ ศตส.อ.ปงและ อปท.ในพื้นที่อ.ปง
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
พิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพะเยา
พิธีเปิดปฏิบัติการฯ
 
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป