ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
"Get the Flash Player" "to see this gallery."

 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.54 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  นายชนะ แพ่งพิบูลย์ ปลัดจังหวัดพะเยา(เลขานุการ ศตส.จ.พะเยา)  นำทีมบุคลากร ศตส.จ. เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา ศตส.จ.พะเยา ร่วมกับ ศตส.อ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2554  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยการนำกีฬาเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด และเพื่อส่งเสริมความสามัคคี  ความเข้มแข็งในชุมชน และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย 

         ในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 2 ทีม คือ (1)ทีม ศตส.จ.พะเยา และทีม ศตส.อ.ภูกามยาว โดยทีม ศตส.จ.พะเยา ประกอบด้วยบุคลากรในคณะทำงาน ศตส.จ.พะเยา  (2)ทีม ศตส.อ.ภูกามยาว ประกอบด้วย    ศตส.อ.ภูกามยาว ,สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ภูกามยาว,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ อ.ภูกามยาว   ประเภทกีฬาที่แข่งขัน มี 2 ประเภทด้วยกัน คือกีฬาฟุตบอลชาย ประเภท 7 คน และกีฬาเปตอง ประเภททีมชาย/หญิง และคู่ผสม  โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ กีฬาฟุตบอลชาย เสมอกันด้วยคะแนน 4-4 และกีฬาเปตองประเภททีมชาย/หญิง และคู่ผสม ศตส.อ.ภูกามยาวชนะ

 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป