ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
"Get the Flash Player" "to see this gallery."

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554  ศตส.จ.พะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน มีผู้แทนของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอ, คณะทำงานชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดพะเยา, เจ้าของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผู้ประกอบการหอพัก ร้านเกมส์ ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา,ดอกคำใต้,เชียงคำ จำนวนกว่า 120 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ประกอบการต่างๆ ได้รับฟังการมอบนโยบายและคำชี้แจงจากผู้บริหาร ตลอดจนได้รับรู้ และเข้าใจถึงระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป