ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
"Get the Flash Player" "to see this gallery."

ขบวนรณรงค์ของกลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จากจุดเริ่มต้นบริเวณลานศาลาหมื่นปี ไปตามเส้นทางจนถึงบริเวณจัดงาน(พื้นที่บนลานเอนกประสงค์หนองระบู)

 นายพงษ์ศักดิ์  วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา/ผอ.ศตส.จ.พะเยา  เป็นประธานในการเปิดงาน   มีการแสดงในพิธีเปิด โดยชมรม To Be Number One จาก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และการแสดงชุดแฟนซีแมนเนอร์ จากจังหวัดทหารบกพะเยา

การจัดนิทรรศการและกิจกรรม จาหน่วยงานต่าง ๆ

 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป