ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
"Get the Flash Player" "to see this gallery."

    เมื่อวันที่ 7 ก.ค.54 คณะทำงาน ศปส.จ.พะเยาได้จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน  โดยมีนายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเงินให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านการพิจารณา

   ในการจัดกิจกรรมครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน  ที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงาน ศปส.จ.พะเยา ซึ่งได้รับงบประมาณหมู่บ้าน/ชุมชนละ 8,000 บาท จำนวน 30 หมู่บ้าน 9 อำเภอ  เพื่อนำไปใช้พัฒนากระบวนการทำงานของหมู่บ้าน/ชุมชน ต่อยอดสนับสนุนกิจกรรม ที่สามารถทำให้พัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบหรือศูนย์การเรียนรู้ของหมู่บ้านข้างเคียงได้

   

 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป