ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
"Get the Flash Player" "to see this gallery."

ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเครือข่ายข่าวด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔โดยมีนายชนะ  แพ่งพิบูลย์         (ปลัดจังหวัดพะเยา) เป็นประธาน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา และจังหวัดทหารบกพะเยาเป็นต้น  วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ และขยายฐานสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติด ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแพร่ระบาดอยู่ตลอดเวลา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๘๐ คน จาก ๙ อำเภอ

 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป