ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
"Get the Flash Player" "to see this gallery."

 

 

ฝ่ายอำนวยการฯ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติดดังกล่าวภายใต้กิจกรรม “ต้นกล้าคุณธรรม นำชีวิตห่างไกลยาเสพติด”  ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ อาคารพระธาตุจอมทอง  วัดพระธาตุจอมทอง  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้  มีนักเรียน/นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  และ โรงเรียนประชาบำรุง) เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมทั้งสิ้น ๖๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘๖ ของเป้าหมาย)  
 

 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป