ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
"Get the Flash Player" "to see this gallery."

โครงการแข่งขันกีฬา ศตส.จ.พะเยา ร่วมกับ ศตส.อ. และองค์กรปกครองส่วนท้องจังหวัดพะเยา  สร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๔  เพื่อประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีของบุคลากรภายในองค์กร/หน่วยปฏิบัติ ที่ทำงานด้านยาเสพติด   ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ 

โดยครั้งที่ ๓ นี้ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่าง ศตส.จ.พะเยา vs ศตส.อ.ปง และ อปท.ในพท้นที่ อ.ปง

 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป