ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
คำสั่ง/สั่งการ
Up

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ศพส.จ.พย.(เพิ่มเติม)

File Name:
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ศพส.จ.พย.(เพิ่มเติม)
Date:11. ตุลาคม 2011

คำสั่งจังหวัดพะเยา

ที่ ๒๐๐๙/๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา(เพิ่มเติม)

Downloads:0 x

 

Powered by Phoca Download
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป