ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
คำสั่ง/สั่งการ
Up

คำสั่งที่2208/2554

File Name:
2554 แต่งตั้งคณะทำงาน ศพส.จ.พะเยา
Date:03. พฤศจิกายน 2011

คำสั่งจังหวัดพะเยา

ที่ 2208/2554

เรื่องแต่งัต้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา(เพิ่มเติม)

Downloads:0 x

 

Powered by Phoca Download
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป