ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.พะเยา

 

 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์

 
 
 
 
 
 
คำสั่ง/สั่งการ
Up

คำสั่ง2209/2554

File Name:
2554
Date:03. พฤศจิกายน 2011

คำสั่งจังหวัดพะเยา

ที่ ๒๐๐๙/๒๕๕๔

เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา

Downloads:0 x

 

Powered by Phoca Download
 
 
 
 
 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ลิงก์หน่วยงานหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชมเวป